Ads 468x60px

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

การแบ่งพาดิชั่นในวินโดว์เจ็ด สำหรับผู้เริ่มต้น พร้อมลบ 100 MB System Reserved Partition

การแบ่งพาดิชั่นในวินโดว์เจ็ด สำหรับผู้เริ่มต้น พร้อมลบ 100 MB System Reserved Partition  

    
    
ต้องการดูภาพขนาดเล็กคลิกที่นี่...


    
ภาพนี้ได้ถูกเปลี่ยนขนาด ขนาดต้นฉบับคือ 615x463 and weighs 77KB ต้องการดูภาพเต็มขนาดคลิกที่นี่...


    
ภาพนี้ได้ถูกเปลี่ยนขนาด ขนาดต้นฉบับคือ 615x463 and weighs 81KB ต้องการดูภาพเต็มขนาดคลิกที่นี่...


    
ภาพนี้ได้ถูกเปลี่ยนขนาด ขนาดต้นฉบับคือ 615x463 and weighs 72KB ต้องการดูภาพเต็มขนาดคลิกที่นี่...


    
ภาพนี้ได้ถูกเปลี่ยนขนาด ขนาดต้นฉบับคือ 615x465 and weighs 77KB ต้องการดูภาพเต็มขนาดคลิกที่นี่...


    
ภาพนี้ได้ถูกเปลี่ยนขนาด ขนาดต้นฉบับคือ 615x460 and weighs 88KB ต้องการดูภาพเต็มขนาดคลิกที่นี่...


    
ภาพนี้ได้ถูกเปลี่ยนขนาด ขนาดต้นฉบับคือ 615x465 and weighs 75KB ต้องการดูภาพเต็มขนาดคลิกที่นี่...


    
ภาพนี้ได้ถูกเปลี่ยนขนาด ขนาดต้นฉบับคือ 615x465 and weighs 60KB ต้องการดูภาพเต็มขนาดคลิกที่นี่...


   

0 ความคิดเห็น: