ช่วง นี้มีเหตุให้ต้องใช้ UMN MapServer ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการ public GIS บนอินเตอร์เนต แต่ด้วยความที่มันฟรี มันก็ธรรมดาที่ของฟรีต้องใช้ยาก (ทำไมวะ??)  ก็เลยมีปัญหาให้แก้อยู่ตลอดเวลา ก็จะพยายามรวบรวมปัญหาของการใช้งาน MapServer กับ Maplab เพื่อเอาไว้จำเอง เพราะตอนทำก็มั่วมาเองเหมือนกัน คนอื่นมาอ่านอาจจะไม่ได้ความรู้เท่าไหร่>>>
1)   ติดตั้ง UMN MapServer เข้าไปโหลดมาได้จาก http://www.maptools.org/ms4w/index.phtml (ขณะที่เขียนนี่มันออก 3.0 beta มาแล้ว)
  • ขั้นแรก ก็Install MS4W สำหรับ Windows ก็ copy ทั้ง Folder ลงไปเลย แล้วคลิก apache-install.bat
  • \ms4w\Apache\conf\httpd.conf เข้าไปแก้เป็น listen 8010 (เพราะมี AppServ ใช้ 80 อยู่)
  • Control Panel / System and Security / Administrative Tools / Services / Apache MS4W ก็ทำการ right click / Start
  • ทดสอบ โดยการพิมพ์ http://localhost:8010 ถ้าขึ้นข้อความว่าประมาณนี้ “MS4W – MapServer 4 Windows – version 2.3.1…..” ก็ถือว่าใช้ล่าย
  • วิธีใช้งานก็เขียน mapfile แล้วทดลองดู โดยการพิมพ์ http://localhost:8010/cgi-bin/mapserv.exe?map=./../htdocs/webmap/map1.map&mode=map ถ้าขึ้นแผนที่ตาม mapfile ก็ถือว่าถูกต้อง
2)   ต่อมาก็ลง Maplab-2.2.1 ดาวน์โหลดได้ที่ http://dl.maptools.org/dl/maplab/
  • ขั้นแรกก็ copy maplab-2.2.1 ลงไปใน ms4w/apache/htdocs/ เอาไปหมดทั้ง folder เหมือนกัน
  • ทดสอบโดยการพิมพ์ http://localhost:8010/maplab-2.2.1/htdocs/ ถ้าขึ้นหน้าต่างส Maplab (2.2.1) ก็ถือว่าใช้ได้
  • ลง Java Runtime Environment ต้องใช้ jre-6u13-windows-i586-p-s.exe เท่านั้น เพราะตอนนี้ SUN เค้าออก 15 มาแล้ว เห็นบอกว่า compatible กับ Windows 7 แต่พอลงไปแล้วมันไม่เข้ากับ rosa.jar ทำให้ใช้งานปุ่ม navigator ต่าง ๆ ไม่ได้ กว่าจะหาเจอว่ามันผิดตรงไหน เล่นเอาเหนื่อยเลย
  • แก้ไข config ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนิดหน่อย ดูตัวอย่างเอาเองในนี้ละกัน http://mapgis.dpt.go.th/maplab/edit_xml_frameset.phtml