Ads 468x60px

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กรอกเนื้อความบน pdf file ทำได้ยังไงแบบ Freeware แท้ๆ

 http://www.rackmanagerpro.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%99-pdf-file-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A2/

ถ้าหากว่าคุณเป็นพวกที่จะไปสัมนากันออกจากบ่อย ก็คิดว่าน่าจะเคยได้รับเอกสารประเภทที่เป็น pdf ที่เป็นใบสมัครอยู่ประจำ สิ่งที่คนปกติจะทำก็คือ จะพิมพ์ออกมาผ่านเครือ่ง printer แล้วก็เขียนหรือพิมพ์เติมเนื้อความว่างๆ เพื่อกรอกรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเข้าไปเอง แบบ manual แล้วก็ทำการส่ง fax ออกไปยังเบอร์ที่ได้ระบุเอาไว้น่ะครับ เท่านั้นก็เป็นอันพิธี แต่ไม่รู้เหรอครับว่า อันนั้นเป็นวิธีการที่ซับซ้อนและเปลืองกระดาษ เพราะสิ่งทีเกิดขึ่นคือ จะเกิดขยะที่เป็นกระดาษอย่างน้อยที่สุด 2 แผ่นครับ คือ แผ่นหนึ่งที่พิมพ์ออกมาจากเครืองพิมพ์ อีกแผ่นคือแผ่นที่ผู้รับ fax จะได้รับครับ เพื่อให้เหตุการณ์การสมัครเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์
เดี๋ยวนี้ผมว่าผู้ที่ออกแบบ form เพื่อการสัมนามันจะออกเป้น pdf file แล้วก็ให้โหลดแล้วก็สามารถที่จะรับ file หรือข้อความผ่านการพิมพ์เป็น email กลับได้เช่นเดียวกันน่ะครับ ทำให้ไม่ต้องไปเปลืองกระดาษฝั่ง fax out ครับเพราะฉะนั้นแล้ว วิธีการที่ดีที่สุดที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระดาษอีกเลยก็คือ เอา file ออกมาเป็น pdf แล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปบนหน้า pdf น่ะหละ แล้วก็ print out ออกมาเป็น pdf เหมือนกัน (กลับมาเป็น file format เดิมแต่ว่ามีเนื้อความหรือข้อมูลของเราแล้วครับ) แล้วก็ email ต่อไปยังผู้ส่งรายการสัมนานั้นซะเท่านั้นก็หมดเรื่องแล้วก็ยังรู้สึกว่าเรา เป็นคนดีคนหนึ่งที่ได้ช่วยรักษาต้นไม้ไปได้บ้าง อย่างน้อย ก็ทำให้เราภูมิใจได้ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความพยายามเพื่อจะช่วยโลก ร้อน(ให้ร้อนน้อยกว่านี้ แล้วก็ยังได้ช่วยหมีขาวตาดำที่อยู่ขั้วโลกให้มีที่อาศัยด้วยน่ะครับ)
โปรแกรมที่จะทำสองอย่างนี้ก็คือ pdf xchange viewer แต่มันไม่ได้ทำหน้าที่เป็น viewer ได้อย่างเดียวน่ะครับ มันพิมพ์เนื้อความอะไรทับ file pdf ได้ด้วยน่ะครับผม
อีกโปรแกรมก็คือเมื่อเราพิมพ์ เนื้อความทับ (on top) บน pdf file แล้วเราก็ทำการ print out ออกมาเป็น pdf แบบที่มีเนื้อความติดไว้ด้วย ด้วย pdf creator ครับเท่านั้นเป็นอันจบกระบวนการ โดดไปโหลดแล้วก็ลองทำตามนี้ได้เลยน่ะครับผม
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

คำค้นหาของคุณที่มาเจอหน้าเว็ปนี้:

  • กรอกข้อมูล pdf
  • วิธีกรอกข้อมูล pdf
  • กรอกข้อมูลใน PDF
  • วิธีกรอกในใบสมัครในpdf
  • การพิมพ์ข้อความใน pdf
  • กรอกข้อความ pdf
  • pdf ใส่ข้อมูลได้
  • วิธีการพิมพ์ข้อความใน PDF
  • skype รายละเอียด การชำระ pdf
  • วิธีพิมพ์ใน pdf

0 ความคิดเห็น: