Ads 468x60px

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556

10 ขั้นตอนการเพาะกล้าข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต

ใด้พบคลิปนี้จึงนำเอามาฝาก พี่น้องที่ทำนาดำ แต่อาจจะไม่เหมาะกับเมื่องไทยในหลายๆพื้นที่ แต่ศึกษาไว้ 10 ขั้นตอนการเพาะกล้าข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=6015.0 ด้วยความพยายามแปลจากคลิป ด้วยความรู้อันน้อยนิดและใส่ไข่บ้าง ถ้าใครฟังจาคลิปได้ ก็ไม่ต้องอ่าน อะครับ การเตรียมต้นกล้าข้าว 1 Batch ใช้กับพื้นที่ 1 เฮกเตอร์หรือประมาณ 6.25 ไร่ ด้วยการดำ 1 – 2 ต้น ระยะห่างประมาณ 20 ซม. โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. เตรียมเมล็ดพันธ์ข้าวคุณภาพดี 25 กิโลกรัม โดยมีอัตราการงอก 80 % 2. หมักเมล็ดพันธ์ข้าว 24 ชั่วโมง 2.1) นำเมล็ดข้าวที่เตรียมไว้ใส่ถัง แช่น้ำ คัดเอาแกลบทิ้ง 2.2) นำเมล็ดข้าวที่คัดแล้วไปหมักโดยใช้กระสอบป่านชุ่มน้ำและคลุมด้วยกระสอบชุบน้ำอีกชั้น 3. การเตรียมดินสำหรับแผ่นเพาะกล้าต้องการประมาณ 4 คิวบิกเมตร(4 ลูกบาตรเมตร) โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ดิน 7 ส่วน + ปุ๋ยคอก 2 ส่วน + แกลบดำ 1 ส่วน นำมาคลุกผสมกัน และลาดน้ำใช้ชุ่ม (เป็นเลน) 4. การเตรียมแปลงเพาะกล้าขนาด 1 x 10 เมตร โดยใช้แปลงนาทั่วไปที่มีน้ำท่วมขัง โดยยกเป็นแปลงขึ้นให้พ้น เสร็จแล้วปูด้วยใบตองกล้วย 5. นำแบบแผ่นเพาะกล้าวางลงแปลง แล้วน้ำดินผสมที่เตรียมไว้ มาเทลาดลงในแบบให้ทั่วแล้วเกลี่ยให้เสมอกัน (ขนาดแผ่นเพาะกล้า 1 แผ่นเท่ากับ 50 x 30 ซ.ม. ที่เห็นในคลิป 1 กรอบมี 12 แผ่น ) 6. นำเมล็ดข้าวที่หมักไว้มาโรยลงแผ่นเพาะกล้าโดยให้เมล็ดข้าวให้กระจายห่างกัน 1 – 2 ซม. เสร็จแล้วให้รดน้ำดัวยบัวให้ชุ่ม 7. นำแบบเพาะกล้าออก แล้วใช้ใบตองคลุมให้ทั่ว ทำซ้ำ ๆ กันให้เต็มแปลงกล้า 8. รดน้ำแปลง วันละ 2 ครั้ง และปิดใบตองไว้ติดต่อกัน 5 วัน 9. หลังจาก 5 วันแล้ว เปิดใบตองออก แล้วปล่อยน้ำเข้าแปลง โดยให้ระดับน้ำต่ำกว่าแผ่นเพาะประมาณ 1 ซม. และทำการเร่งการเจริญเติบโตต้นกล้าโดยการรดด้วย ยูเรีย 5 % ( 1.5 กก. / น้ำ 300 ลิตร) 10. เมื่อต้นกล้าอายุ 20 – 25 วัน ก็นำไปปลูกดำได้ ถ้าเราไม่ทำแบบแผ่นเพาะกล้า เราสามารถใช้ก้านกล้วย ทำเป็นแบบได้ ตามคลิป

0 ความคิดเห็น: