Ads 468x60px

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

ปรับแต่ง Ubuntu Server ให้เป็น GUI Server

ปรับแต่ง Ubuntu Server ให้เป็น GUI Server http://www.oknation.net/blog/itlabour/2009/03/26/entry-1 Posted by กรรมกรไอที , ผู้อ่าน : 19133 , 10:26:37 น. หมวด : วิทยาศาสตร์/ไอที พิมพ์หน้านี้ โหวต 0 คน ตามที่ได้เคยเกริ่นไว้แล้ว Linux ทั้งที่เป็น desktop และ server เหมือนแม่น้ำ 2 สายที่มา จากต้นน้ำแหล่งเดียวกัน (มี linux kernel เหมือนกัน แต่อาจต่าง version) ดังนั้น เราจึงสามารถ - ปรับแต่ง Ubuntu desktop ให้ทำหน้าที่เป็น server ได้ โดยการติดตั้งโปรแกรม (package) ของ server ที่เราต้องการใช้งานลงไป ซึ่งจะทำให้เราได้ server ที่มีสภาพแวดล้อมเป็นแบบ GUI แต่เนื่องจาก desktop ได้มีการติดตั้ง package ไว้จำนวนมาก เพื่อให้เหมาะกับงานทางด้าน desktop อย่างไรก็ตาม หากเราไม่ต้อง package ใดก็สามารถลบออกได้ - ปรับแต่ง Ubuntu server ให้มีสภาพแวดล้อมเป็น GUI โดยเราจะต้องติดตั้ง package ที่ จะต้องใช้งานให้กับ server ด้วย กรณีตัวอย่างนี้เป็นการปรับแต่ง Ubuntu Server 8.10 ให้เป็น GUI Server ก่อนอื่นให้ทำการ update ข้อมูลของ package และ upgrade เจ้า server ของเราให้เป็นปัจจุบัน $ sudo su ใส่ password... # apt-get update # apt-get upgrade # apt-get dist-upgrade ติดตั้ง package สำหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ update # apt-get install update-manager ติดตั้ง gnome และ xorg เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแบบ GUI # apt-get install gnome-core xorg ติดตั้งภาษาไทย # apt-get install language-pack-gnome-th-base language-pack-gnome-th language-support-th language-support-extra-th ติดตั้ง themes สำหรับคนที่ชอบความสวยงาม # apt-get install gnome-themes gnome-themes-extras ติดตั้ง browser firefox # apt-get install firefox ติดตั้ง GUI Network Admin Tool # apt-get install gnome-nettool gnome-network-admin gnome-system-tools ติดตั้งเครื่องมือ Partition Management # apt-get install gparted ntfs-3g ntfs-config libntfs* ติดตั้งเครื่องมือ System Monitor # apt-get install gnome-system-monitor ติดตั้งเครื่องช่วยบริหารจัดการ MySQL Server # apt-get install mysql-admin mysql-gui-tools-common ติดตั้งเครื่องมือช่วยในการ backup (Simple Backup) # apt-get install sbackup เท่านี้เราก็จะได้ server ที่มีสภาพแวดล้อมการทำแบบ gui การทำงานโดยทั่วไป ยังคงทำงานในแบบ text mode เหมือนๆ เดิม เมื่อใดที่เราต้องการเข้าไป ทำงานในสภาพแวดล้อมแบบ GUI ก็ให้เรียกใช้งานด้วย คำสั่ง startx $ startx ภาพตัวอย่าง Ubuntu GUI Server (บน VMware) ที่ปรับแต่งแล้ว เมื่อออกจาก GUI mode ก็จะกลับสู่ text mode ตามปกติ หมายเหตุ การปรับแต่งเช่นนี้ อาจจะเพิ่มภาระการทำงานของ server แต่ก็ช่วยให้ admin หรือ ผู้สนใจเรียนรู้ซึ่งคุ้นเคยกับการทำงานแบบ Windows server รู้สึกคุ้นเคยและสะดวกมากขึ้นครับ ข้อมูลเพิ่มเติม: [1] https://help.ubuntu.com/8.10/add-applications/C/advanced.html [2] http://manpages.ubuntu.com/manpages/intrepid/en/man8/apt-get.8.html

0 ความคิดเห็น: