Ads 468x60px

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขนาดประเภทไม้สักแปรรูปและราคา


ประเภท
กว้าง(นิ้ว)
หนา(นิ้ว)
ยาว(เมตร)
แผ่น/ยก
ราคา/ยก
ราคา/แผ่น
พื้น
6
       1.00
3
31
    10,540
          340
พื้น
7
       1.00
3
27
    14,850
          550
พื้น
8
       1.00
3
24
    16,800
          700
ฝา
4
       0.50
3
48
     4,800
          100
ฝา
5
       0.50
3
39
     6,630
          170
ฝา
6
       0.50
3
33
     7,920
          240
ไม้เครื่อง
3
       1.50
3
48
     6,240
          130
ไม้เครื่อง
4
       1.00
3
43
     8,600
          200
ไม้เครื่อง
4
       1.50
3
39
     9,750
          280
ไม้เครื่อง
5
       1.00
3
36
     9,000
          250
ไม้เครื่อง
6
       1.50
3
29
    18,270
          630
ไม้เครื่อง
7
       1.50
3
25
    23,000
          920
ไม้เครื่อง
7
       2.00
3
24
    29,280
       1,220
ซี่รั้ว
3
       0.50
3
183
          -  
            -  
สูตรคำนวณปริมาตรไม้แปรรูป ความยาวเป็นเมตร (ตามท้องตลาด)
หนา (นิ้ว) x กว้าง (นิ้ว) x ยาว (เมตร) x 0.0228 = คิวบิกฟุต
หนา (นิ้ว) x กว้าง (นิ้ว) x ยาว (ฟุต) x 0.006944 = คิวบิกฟุต


สูตรคำนวณปริมาตรไม้ซุงท่อน
   โต2 (เมตร) x ยาว (เมตร) x 0.079577 หรือ โต (เมตร) x โต (เมตร) x ยาว (เมตร) x 0.079577ประเภท, กว้าง (นิ้ว), หนา (นิ้ว), ยาว (เมตร), จำนวนแผ่น/ยก, ราคา/ยก, ราคา/แผ่น
พื้น, 6, 1, 3, 31, 10,540, 340
พื้น, 7, 1, 3, 27, 14,850, 550
พื้น, 8, 1, 3, 24, 16,800, 700
ฝา, 4, 0.5, 3, 48, 4,800, 100
ฝา, 5, 0.5, 3, 39, 6,630, 170
ฝา, 6, 0.5, 3, 33, 7,920, 240
ไม้เครื่อง, 3, 1.5, 3, 48, 6,240, 130
ไม้เครื่อง, 4, 1, 3, 43, 8,600, 200
ไม้เครื่อง, 4, 1.5, 3, 39, 9,750, 280
ไม้เครื่อง, 5, 1, 3, 36, 9,000, 250
ไม้เครื่อง, 6, 1.5, 3, 29, 18,270, 630
ไม้เครื่อง, 7, 1.5, 3, 25, 23,000, 920
ไม้เครื่อง, 7, 2, 3, 24, 29,280, 1,220
ซี่รั้ว, 3, 0.5, 3, 183, -, -


ราคา : 100

ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่

ชื่อ : สิงห์

จังหวัด : แพร่

เข้าชม : 53 ครั้ง

เริ่ม : 16 ม.ค. 2554

อัพเดท : 16 ม.ค. 2554

เว็บไซต์ : www.teakth.com 

1 ความคิดเห็น:

แตม ประคม กล่าวว่า...

ส่งถึงที่ไหมคับมีค่าจัดส่งไหม